Usługi

  • Wydobywanie żwiru i piasku
  • Sprzedaż, obrót kruszywami
  • Transport na wskazane miejsce

Spółka oferuje dodatkowo kruszenie za pomocą nowoczesnego ciągu kruszącego.
Możliwe jest wykonanie usługi we wskazanym przez klienta miejscu i czasie.
Zapewniamy park maszyn wraz z obsługą.

Działalność Spółki prowadzona jest na terenie województwa mazowieckiego