Towary

W naszych kopalniach produkujemy:

 1. Kopalnia ul. Wiślana 1, Łomianki

  • Zakład nieczynny
 2. Kopalnia ul. Bananowa 3/4, Warszawa Siekierki

  • Piasek rzeczny
  • Piasek rzeczny sortowany 0-2 mm (PN-EN 12620 Kruszywa do betonu)
  • Pospółka
  • Żwir
 3. Kopalnia ul. Buchnik Las 13, Jabłonna

  • Zakład nieczynny

Zakłady produkcyjne posiadają wdrożony i utrzymywany system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony certyfikatem ZKP wydanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Oferowane kruszywa posiadają aktualne badania, znakowanie CE potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm.

Firma posiada własne laboratorium umożliwiające kontrolę podstawowych właściwości produkowanych kruszyw.

Oferowane przez nas kruszywo znajduje zastosowanie przy produkcji betonu, w budownictwie, drogownictwie.