Oferta

Oferujemy sprzedaż i transport kruszyw produkowanych w Z.P. Siekierki.
Transport zapewniamy w granicach województwa mazowieckiego, a w szczególności na terenie i w obrębie miasta Warszawy.
Dostawy realizujemy samochodami o ładowności 25 ton.

Towary oferowane w Z.P. Siekierki – Warszawa ul. Bananowa:

Piasek rzeczny 0/2

Wyrób spełnia wymagania dla zastosowań według norm:

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Piasek rzeczny niesortowany     
Mieszanka piaskowo-żwirowa niesortowana

Zakłady produkcyjne posiadają wdrożony i utrzymywany system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony certyfikatem ZKP wydanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Oferowane kruszywa posiadają aktualne badania, znakowanie CE potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm.

Firma posiada własne laboratorium umożliwiające kontrolę podstawowych właściwości produkowanych kruszyw.

Oferowane przez nas kruszywo znajduje zastosowanie przy produkcji betonu, w budownictwie, drogownictwie.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

cert CERT